Cennik

Nasze usługi możemy realizować w oparciu o własne siły i środki, jak również przy wykorzystaniu pracowników zatrudnionych w Państwa Firmie, dotychczas realizujących niektóre zadania w zakresie obsługi finansowej, podatkowej, kadrowej oraz prawnej. Wysokość opłaty miesięcznej jest ustalana z Państwem w drodze negocjacji i jest uzależniona od zakresu świadczonych przez Nas usług.

W wynegocjowanej cenie może być zawarte doradztwo i pomoc w zakresie prowadzonych usług oraz porady prawne.


Na wysokość negocjowanej ceny będą miały wpływ następujące czynniki:

  • ilość dokumentów księgowych,

  • rodzaj prowadzonej działalności

  • liczba udziałowców i zatrudnionych pracowników,

  • miejsce prowadzenia usług – w Państwa Firmie czy w Naszym Biurze.

  • W celu ustalenia precyzyjnych warunków współpracy zapraszamy do naszego Biura lub prosimy o kontakt telefoniczny, ewentualnie email, na który niezwłocznie odpowiemy przedstawiając naszą ofertę (propozycja ta nie będzie wiążąca, ale może stanowić punkt wyjścia do dalszych negocjacji).
    people
  • Przydatne Linki