Zakres usług

Oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

 • Ryczałt ewidencjonowany

 • Rozliczenia z zakresu podatku VAT

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartość niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

 • Sprawozdawczość GUS, NBP

 • Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej

 • Doradzctwo w zakresie wyboru formy opodatkowania

 • Obsługa kadrowo-płacowa w pełnym zakresie

 • Kompleksowe rozliczenia ZUS, PEFRON

 • Reprezentacja Klienta przed organami skarbowymi, ZUS

 • Odbiór dokumentów z siedziby Klienta

 • Usługi prawne, informatyczne, ubezpieczeniowe

 • Przydatne Linki